Máy phát điện KIPOR

Máy chấm công |Máy nén khí|Máy hút bụi

banner banner banner
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 24
Số lượt truy cập: 5832276

Trang chủ / Sản phẩm   /  Máy phát điện  /  Máy phát điện KIPOR
Máy phát điện Kipor IG 1000 (1 KVA)

Máy phát điện Kipor IG 1000 (1 KVA)

Giá: 463 $ = 9.723.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor IG 1000S ( 1 KVA có đèn)

Máy phát điện Kipor IG 1000S ( 1 KVA có đèn)

Giá: 487 $ = 10.227.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KGE 2500X

Máy phát điện Kipor KGE 2500X

Giá: 500 $ = 10.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor 2.0KVA - ID2200E

Máy phát điện Kipor 2.0KVA - ID2200E

Giá: 547 $ = 11.487.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 2500E

Máy phát điện Kipor KDE 2500E

Giá: 552 $ = 11.592.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor IG 2000

Máy phát điện Kipor IG 2000

Giá: 622 $ = 13.062.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor IG 2000S ( 2.0 KVA - có đèn)

Máy phát điện Kipor IG 2000S ( 2.0 KVA - có đèn)

Giá: 679 $ = 14.259.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 3500E

Máy phát điện Kipor KDE 3500E

Giá: 735 $ = 15.435.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KGE 4000X

Máy phát điện Kipor KGE 4000X

Giá: 809 $ = 16.989.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KGE 6500X

Máy phát điện Kipor KGE 6500X

Giá: 812 $ = 17.052.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor IG 2600

Máy phát điện Kipor IG 2600

Giá: 818 $ = 17.178.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KGE 6500E

Máy phát điện Kipor KGE 6500E

Giá: 897 $ = 18.837.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 16EA3

Máy phát điện Kipor KDE 16EA3

Giá: 947 $ = 19.887.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6500E3

Máy phát điện Kipor KDE 6500E3

Giá: 1.047 $ = 21.987.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 3500T

Máy phát điện Kipor KDE 3500T

Giá: 1.047 $ = 21.987.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6500X3

Máy phát điện Kipor KDE 6500X3

Giá: 1.054 $ = 22.134.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6500T

Máy phát điện Kipor KDE 6500T

Giá: 1.318 $ = 27.678.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6500T3

Máy phát điện Kipor KDE 6500T3

Giá: 1.370 $ = 28.770.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện KIPOR IG3000

Máy phát điện KIPOR IG3000

Giá: 1.388 $ = 29.148.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6700TA

Máy phát điện Kipor KDE 6700TA

Giá: 1.498 $ = 31.458.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 6700TA3

Máy phát điện Kipor KDE 6700TA3

Giá: 1.784 $ = 37.464.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KGE-12E

Máy phát điện Kipor KGE-12E

Giá: 2.142 $ = 44.982.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 12STA3

Máy phát điện Kipor KDE 12STA3

Giá: 4.522 $ = 94.962.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 12STA

Máy phát điện Kipor KDE 12STA

Giá: 4.522 $ = 94.962.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 13SS

Máy phát điện Kipor KDE 13SS

Giá: 4.798 $ = 100.758.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 16STA3

Máy phát điện Kipor KDE 16STA3

Giá: 5.046 $ = 105.966.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 9000SS

Máy phát điện Kipor KDE 9000SS

Giá: 5.517 $ = 115.857.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 16STA

Máy phát điện Kipor KDE 16STA

Giá: 5.741 $ = 120.561.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 19STA

Máy phát điện Kipor KDE 19STA

Giá: 5.988 $ = 125.748.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 19STA3

Máy phát điện Kipor KDE 19STA3

Giá: 6.046 $ = 126.966.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện KIPOR KDE 16SS

Máy phát điện KIPOR KDE 16SS

Giá: 6.672 $ = 140.112.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 11SS

Máy phát điện Kipor KDE 11SS

Giá: 6.760 $ = 141.960.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 30SS3

Máy phát điện Kipor KDE 30SS3

Giá: 7.560 $ = 158.760.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 25SS

Máy phát điện Kipor KDE 25SS

Giá: 8.240 $ = 173.040.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 35SS

Máy phát điện Kipor KDE 35SS

Giá: 8.512 $ = 178.752.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 45SS3

Máy phát điện Kipor KDE 45SS3

Giá: 9.236 $ = 193.956.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 19EA3

Máy phát điện Kipor KDE 19EA3

Giá: 9.522 $ = 199.962.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 110SS3

Máy phát điện Kipor KDE 110SS3

Giá: 9.522 $ = 199.962.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 35SS3

Máy phát điện Kipor KDE 35SS3

Giá: 10.097 $ = 212.037.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 60SS3

Máy phát điện Kipor KDE 60SS3

Giá: 10.330 $ = 216.930.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 100SS3

Máy phát điện Kipor KDE 100SS3

Giá: 13.227 $ = 277.767.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Kipor KDE 75SS3

Máy phát điện Kipor KDE 75SS3

Giá: 14.855 $ = 311.955.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Mr.Quân
 • 0987779682
  0462861514-102
 • Mạnh Thắng

 • 0462861514 -104
 • Hương Trà
 • 098 5721706
  0462861513-103
 • Nguyễn Hưng

 • (04) 62861514 - 104
 • Mr.Thủy
 • 0985 626307
  (04) 62861514 - 103