Máy phát điện CUMMINS

Máy chấm công |Máy nén khí|Máy hút bụi

banner banner banner
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 18
Số lượt truy cập: 5840400

Trang chủ / Sản phẩm   /  Máy phát điện  /  Máy phát điện CUMMINS
Máy phát điện Cummins ES17D5 (3 pha)

Máy phát điện Cummins ES17D5 (3 pha)

Giá: 13.134 $ = 275.814.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins GF-DC60

Máy phát điện Cummins GF-DC60

Giá: 13.760 $ = 288.960.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES22D5 (3 pha)

Máy phát điện Cummins ES22D5 (3 pha)

Giá: 13.848 $ = 290.808.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES17D5 (1 pha)

Máy phát điện Cummins ES17D5 (1 pha)

Giá: 14.423 $ = 302.883.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES28D5 (3 pha)

Máy phát điện Cummins ES28D5 (3 pha)

Giá: 14.448 $ = 303.408.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES22D5 (1 pha)

Máy phát điện Cummins ES22D5 (1 pha)

Giá: 15.298 $ = 321.258.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES28D5 (1 pha)

Máy phát điện Cummins ES28D5 (1 pha)

Giá: 15.576 $ = 327.096.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C33D5

Máy phát điện Cummins C33D5

Giá: 15.679 $ = 329.259.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C38D5

Máy phát điện Cummins C38D5

Giá: 16.965 $ = 356.265.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES43D5

Máy phát điện Cummins ES43D5

Giá: 17.569 $ = 368.949.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES55D5

Máy phát điện Cummins ES55D5

Giá: 18.740 $ = 393.540.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins ES68D5

Máy phát điện Cummins ES68D5

Giá: 20.510 $ = 430.710.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C70D5

Máy phát điện Cummins C70D5

Giá: 24.027 $ = 504.567.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C80D5

Máy phát điện Cummins C80D5

Giá: 25.227 $ = 529.767.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C100D5

Máy phát điện Cummins C100D5

Giá: 25.856 $ = 542.976.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C110D5B

Máy phát điện Cummins C110D5B

Giá: 30.065 $ = 631.365.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C125D5

Máy phát điện Cummins C125D5

Giá: 32.987 $ = 692.727.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C150D5

Máy phát điện Cummins C150D5

Giá: 37.951 $ = 796.971.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C200D5S

Máy phát điện Cummins C200D5S

Giá: 45.447 $ = 954.387.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C220D5

Máy phát điện Cummins C220D5

Giá: 49.497 $ = 1.039.437.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C250D5

Máy phát điện Cummins C250D5

Giá: 50.101 $ = 1.052.121.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C275D5

Máy phát điện Cummins C275D5

Giá: 57.926 $ = 1.216.446.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C300D5

Máy phát điện Cummins C300D5

Giá: 61.497 $ = 1.291.437.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy phát điện Cummins C330D5

Máy phát điện Cummins C330D5

Giá: 62.347 $ = 1.309.287.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Mr.Quân
 • 0987779682
  0462861514-102
 • Mạnh Thắng

 • 0462861514 -104
 • Hương Trà
 • 098 5721706
  0462861513-103
 • Nguyễn Hưng

 • (04) 62861514 - 104
 • Mr.Thủy
 • 0985 626307
  (04) 62861514 - 103